Elgregionen TRÅ

J.R. Wiborgs gate 8
2450 Rena
Tlf 916 68 715

Oppgaver og formål

Formålet med Elgregionen TRÅ er en felles enhetlig forvaltning av elgstammen i området for å komme frem til en sunn og stabil elgbestand med god alders- og kjønnsfordeling, og en optimal avkastning i forhold til områdets bæreevne og skader på skog og innmark.

Elgregionen skal:

e) Skape en økonomi som gjør det mulig å drive elgregionen.

a) Skaffe løpende informasjon om bestanden.

b) Utarbeide en overordnet driftsplan, herunder fastsette ønskelig nivå på bestanden og samordne avskytingsregler.

c) Drive informasjon mot myndigheter, jegere og rettighetshavere, og være et kontaktforum for saker som vedrører elgforvaltningen i området.

d) Iverksette viltstell- og skogskjøtseltiltak i samråd med grunneier, særlig langs trekkrutene og i vinterbeiteområdene

www.viltrapporten.no